ISIVET - et klinisk verktøy ved arbeidsrettet rehabilitering

ISIVET – et klinisk verktøy
ved arbeidsrettet rehabilitering

ISIVET - en rask innføring

ISIVET er spesielt egnet ved sammensatte lidelser hvor redusert livskvalitet med smerter, psykiske problemer, utmattelse eller mangel på energi og overskudd er typiske elementer i det kliniske bildet.

Visualisering av status i ISIVET

Kartlegging av faktorer knyttet til livskvalitet og yrkesforhold gir et areal som direkte visualiserer situasjonen for personen selv og for behandlere. Ved ny kartlegging kan man se arealendringer. Det blir et utgangspunkt for å evaluere situasjonen og pågående tiltak.

Livskvalitet

ISIVET - livskvalitet

Yrkesforhold

ISIVET - yrkesforhold