ISIVET - andre aktører

– Som NAV-rådgiver har jeg mye å holde oversikt over. ISIVET kan hjelpe meg til å få et overblikk på en rask måte. 

Taushetsplikten må ivaretas.
Hvem kan benytte seg av ISIVET i sykefraværs­oppfølgingen?

I et sykefraværsforløp er det mange aktører. Her er både arbeidsgiver og NAV sentrale aktører, sammen med personen selv og ikke minst fastlegen, som vanligvis er sykemeldende instans. Bedriftshelsetjenesten kan også være involvert, eller også andre helseinstanser. 

Deler eller hele ISIVET kan egne seg til bruk i et sykefraværsforløp, men man ikke pålegge pasienten å gi fra seg helseopplysninger til arbeidsgiver, for eksempel. Det er viktig å vurdere om taushetsplikten er ivaretatt ved bruk av verktøyet.

Informasjonen fra ISIVET må lagres på et sikkert sted da dette er sensitive data. Dersom man tenker at det ville være nyttig å oversende informasjon fra ISIVET til tredjepart, må pasienten samtykke til det.

Arealet av arbeidsstjerna er et eksempel på en del av ISIVET som kan være nyttig for både arbeidsgiver og NAV i et sykefraværsforløp.