ISIVET - behandlere

– ISIVET kan gi meg en bedre forståelse av situasjonen pasienten min står i. 

Da blir det lettere å hjelpe.

Visualisering av arbeidssituasjonen gjør det enklere å snakke om betydningen av det å være i jobb. 

Ulike fagpersoner kan være involvert i rehabiliteringsforløpet til personer med langvarige og sammensatte helseproblemer. Kanskje er du fastlege eller behandlende fysioterapeut? Eller du arbeider ved en rehabiliteringsinstitusjon eller ved en poliklinikk for helse og arbeid?

Uansett fagbakgrunn, så er det sannsynligvis allerede din erfaring at man ikke kommer så langt ved å kun fokusere på et veldig avgrenset problemområde. I allefall ikke om personen du skal bistå har hatt plagene sine over lengre tid. Da kan ISIVET være til god hjelp for både deg og for pasienten.

For deg bidrar verktøyet til å skaffe en god oversikt over forhold som erfaringsmessig er berørt ved langvarige plager. Du kan kvalitetssikre, gjennom samtalen med pasienten, om arealstørrelsene faktisk viser situasjonen slik pasienten opplever den. Et stort areal indikerer en god situasjon med mange ressurser. Et lite areal synliggjør mange utfordringer og problemer. Dette blir et felles utgangspunkt for å finne tiltak som kan bidra med å øke livskvalitet og arbeidsdeltagelse.