ISIVET - forskning

– Her finner du lenke til artiklene samt til annen omtale av ISIVET.

Bruk og effekt av ISIVET er dokumentert i vitenskapelige artikler fra en klinisk studie.

Brendbekken R, Harris A, Ursin H, Eriksen HR, Tangen T. Multidisciplinary intervention in patients with musculoskeletal pain: a randomized clinical trial. International Journal of Behavioral Medicine. 2015:1-11.

Brendbekken R, Eriksen HR, Grasdal A, Harris A, Hagen EM, Tangen T. Return to work in patients with chronic musculoskeletal pain. Multidisciplinary intervention versus brief intervention: a randomized clinical trial. Journal of Occupational Rehabilitation. 2016:1-10.