ISIVET - pasient

– Hvordan har jeg nytte av ISIVET når jeg er sykemeldt?

ISIVET gir en god oversikt over min situasjon både på jobben og  ellers. Det er nyttig både for meg og mine behandlere.

Ved langvarige helseproblemer kan man godt ha hatt et avgrenset problem i startfasen, for eksempel kun en vond nakke. Men over tid, om plagen ikke bedres, så vil flere livsområder bli berørt, og tilstanden blir mer sammensatt enn da problemet var «ferskt».  

Når man skal få hjelp med langvarige helseproblemer, vil det være viktig å se på denne helheten. På den måten kan man også få mange innfallsvinkler til en bedring. 

Verktøyet ISIVET er spesielt designet for å synliggjøre helheten. ISIVET hjelper ikke bare deg, men også de som skal bistå deg, til å se din unike situasjon mer helhetlig. Det er nyttig når man skal finne gode tiltak!